Terminės analizės įranga: termogravimetras

Aprašymas:

Terminės analizės įranga: termogravimetras

Optoelektroninė holografinė metrologinė sistema PRISM

Aprašymas:
Optoelektroninė holografinė metrologinė sistema PRISM

Krosnis mufelinė N 7/11

Aprašymas:
Krosnis mufelinė N 7/11

Taškų hologramos originalo formavimo įrenginys

Aprašymas:
Taškų hologramos originalo formavimo įrenginys

Šaldiklis gilaus šaldymo Platilab 110 H

Aprašymas:
Šaldiklis gilaus šaldymo Platilab 110 H

Tekstūros analizatorius, Stable Micro System, UK

Aprašymas:
Tekstūros analizatorius, Stable Micro System, UK

Pilstymo blokas

Aprašymas:

Pilstymo blokas

Drėkinimo kampo matavimo prietaisas Biolin Scientific Theta Light

Aprašymas:
Skirtas paviršiaus įtempimo matavimams ir vilgymo kampo matavimams.

Terminio garinimo sistema integruota į įnertinės atmosferos boksą

Aprašymas:
Skirtas organinės elektronikos prietasų formavimui.

Diferencinis skenuojantis kalorimetras Perkin Elmer DSC8500

Aprašymas:
Diferencinis skenuojantis kalorimetras Perkin Elmer DSC8500

Termogravimetrinis analizatorius Perkin Elmer TGA4000

Aprašymas:
Termogravimetrinis analizatorius Perkin Elmer TGA4000

Liuminescencinis spektrometras Perkin Elmer LS-55

Aprašymas:
Liuminescencinis spektrometras Perkin Elmer LS-55

Dielektrinis spektrometras Agilent E4980A Precision LCR meter

Aprašymas:
Dielektrinis spektrometras Agilent E4980A Precision LCR meter

Mikrobangų reaktorius Anton Paar GmbH - Monowave 300

Aprašymas:
Mikrobangų reaktorius Anton Paar GmbH - Monowave 300

Dispergatorius IKA T 50 digital ULTRA-TURRAX

Aprašymas:
Dispergatorius skirtas susmulkinti įvarių dispersijų daleles ar išskaidyti jų agregatus, bei išskaidyti emulsijų lašelius

FT-IR spektrometras

Aprašymas:
FT-IR spektrometras

FT-IR spektrometras su RAMAN moduliu

Aprašymas:
FT-IR spektrometras su RAMAN moduliu

700MHz branduolių magnetinio rezonanso spektrometras

Aprašymas:
700MHz branduolių magnetinio rezonanso spektrometras

Šaldymo (šilumos laidumo) stendas, mod. TE6/EV ir TE6A/EV

Aprašymas:
Šaldymo (šilumos laidumo) stendas, mod. TE6/EV ir TE6A/EV

Purkštuvinė džiovykla, mod. MSD/EV

Aprašymas:
Purkštuvinė džiovykla, mod. MSD/EV

Filtracijos stendas mod. FP-1S/EV

Aprašymas:
Filtracijos stendas mod. FP-1S/EV

Daugiafunkcijinių( išcentrinių) siurblių stendas, mod. BP-1S/EV

Aprašymas:
Daugiafunkcijinių( išcentrinių) siurblių stendas, mod. BP-1S/EV

Aerodinaminis vamzdis (Šilumos perdavimo stendas), mod. SCTA/EV

Aprašymas:
Aerodinaminis vamzdis (Šilumos perdavimo stendas), mod. SCTA/EV

Distiliacijos kolona, mod. DCA/EV

Aprašymas:
Distiliacijos kolona, mod. DCA/EV

Garinimo (plėvelinio garintuvo) stendas, mod. ESSA/EV

Aprašymas:
Garinimo (plėvelinio garintuvo) stendas, mod. ESSA/EV

Kristalizatorius (dviejų korpusų garintuvo stendas), mod. EDEA/EV

Aprašymas:
Kristalizatorius (dviejų korpusų garintuvo stendas), mod. EDEA/EV

Trijų pakopų impaktorius "Dekati® PM10"

Aprašymas:
Trijų pakopų impaktorius "Dekati® PM10"

Dilatometras Linseis L75H1600C

Aprašymas:
Dilatometras Linseis L75H1600C

Termomechaninės ir dinaminės mechanikos analizės prietaisas Linseis TMA PT1000

Aprašymas:
Termomechaninės ir dinaminės mechanikos analizės prietaisas Linseis TMA PT1000

Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Aprašymas:
Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Analitinės svarstyklės "Ohaus Analytical Plus"

Aprašymas:
Analitinės klasės svarstyklės skirtos sverti mažos masės mėginius (iki 110 g), dažniausiai mg srityje. Svarstyklių padas apsaugotas nuo aplinkos poveikio specialioje apsauginėje kameroje, kuri padėta ant specialaus stalo, siekiant išvengti neigiamo aplinkos poveikio sverimo rezultatų tikslumui. Analitinės svarstyklės skirtos tiksliam medžiagos pasverimui.

Aerozolio skiedimo įrenginys "Dekati ®"

Aprašymas:
Aerozolio skiedimo įrenginys skirtas bandinių paėmimui iš koncentruotų taršos šaltinių ( pvz.: kaminų) tam, kad nebūtų viršijamos maksimalios matavimo prietaiso matavimo ribos. Skiedimo santykis yra fiksuotas - 1 :7 arba 1:49. Skiedimo įrenginys išvalo ir reikalui esant pašildo (kad neprasidėtų nepageidaujami kondensacijos procesai) skiedimui naudojamą orą.

Elektrinis žemo slėgio aerozolio dalelių impaktorius ELPI ™

Aprašymas:
Realaus laiko aerozolio dalelių dispersinės sudėties nustatymas, su galimybe surinkti skirtingos frakcijos daleles tolimesnei analizei (14 frakcijų, 0.006 – 10.0µm). Gali būti panaudojamas aerozolio dalelių gamybinėse patalpose šaltinių identifikavimui ir frakcinės dalelių sudėties pasiskirstymo nustatymui. Panaudojus ir skiedimo įrenginį galima nustatinėti kietų dalelių koncentraciją ir frakcinę sudėtį degimo produktuose (kaminuose esančiuose dūmuose). Galima atlikti įvairių aerozolio dalelių filtrų efektyvumo tyrimus. Surinktus atskirų frakcijų ėminius galima toliau naudoti kietųjų dalelių cheminei-elementinei sudėčiai analizuoti.

Nanodalelių skaitinės koncentracijos matuoklis, Nanoscan SMPS nanoparticle sizer 3910

Aprašymas:
Aerozolio nanodalelių dispersinės sudėties nustatymas realiame laike (10 – 420nm). Nanoscan SMPS veikimo principas paremtas isoproponolio veikimo principu kondensaciniu dalelių skaitikliu ir radialiniu DMA dalelėms suskirstyti į 13 kanalų nuo 10 iki 420 nm. Gali būti panaudojamas oro kokybės tyrimuose (laboratorijų oro kokybės, patalpų oro kokybės, lauko oro kokybės ir t.t.). Galima atlikti įvairių aerozolio dalelių filtrų efektyvumo tyrimus.

Aerozolių nefelometras, PersonalDataRAM - pDR-1000AN

Aprašymas:
Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai, oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nera jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

Aerozolių nefelometras, PersonalDataRAM - pDR-1000AN

Aprašymas:
Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai, oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nera jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

Chromatografas dujų CLARUS 500 Nr.650N3042803

Aprašymas:
Chromatografas dujų CLARUS 500 Nr.650N3042803

Spektrofotometras Lambda 25,UV WINLAB 5.0

Aprašymas:
Spektrofotometras Lambda 25,UV WINLAB 5.0

Potenciostatas/galvanostatas-elektroninių matavimų prietaisas AUT12

Aprašymas:
Potenciostatas/galvanostatas-elektroninių matavimų prietaisas AUT12

Priedas antro analitinio kanalo prie Clarus 500 Totalchrom sistemos

Aprašymas:
Priedas antro analitinio kanalo prie Clarus 500 Totalchrom sistemos

Cirkuliacinis termostatas Julabo HE-4

Aprašymas:
Cirkuliacinis termostatas Julabo HE-4

Liepsnos fotometras PFP7

Aprašymas:
Liepsnos fotometras PFP7

Kjeldalio sistema

Aprašymas:
Kjeldalio sistema

Centrifuga laboratoriniams mėgintuvėliams LMC-3000

Aprašymas:
Centrifuga laboratoriniams mėgintuvėliams LMC-3000

Pseudoverdančio sluoksnio granuliatorius džiovykla

Aprašymas:
Pseudoverdančio sluoksnio granuliatorius džiovykla

Medž.mech.savyb.tyrimo įranga

Aprašymas:
Medž.mech.savyb.tyrimo įranga

Katilas-stendas "Kalvis-50 DS"

Aprašymas:
Katilas-stendas "Kalvis-50 DS"

Priet.audinių atsparumo plėšymui nust.ELMENDORF 275A Nr.123

Aprašymas:
Priet.audinių atsparumo plėšymui nust.ELMENDORF 275A Nr.123

Matuokl.gamin.laidumo orui nustat.L14DR Nr.010504

Aprašymas:
Matuokl.gamin.laidumo orui nustat.L14DR Nr.010504

Mikroskop.NT-206 įreng.mono molekulių plėvelių užnešim.ant b

Aprašymas:
Mikroskop.NT-206 įreng.mono molekulių plėvelių užnešim.ant b

Atom.jėgos mikroskopas NT-206

Aprašymas:
Atom.jėgos mikroskopas NT-206

Spektrometras SF450X W/UV Nr.2070

Aprašymas:
Spektrometras SF450X W/UV Nr.2070

Medž.mechan.savybių tyrimo įreng.BDO-SBO.5TH Nr.167092/2005

Aprašymas:
Medž.mechan.savybių tyrimo įreng.BDO-SBO.5TH Nr.167092/2005

Mikroskopas stereoskopinis

Aprašymas:
Mikroskopas stereoskopinis

STIROVAP.371 N483

Aprašymas:
STIROVAP.371 N483

Matavimo prietaisas Timber Grader MTG S/N:07010127

Aprašymas:
Matavimo prietaisas Timber Grader MTG S/N:07010127

Trinties atplėšimo testeris 220V/50 Hz Nr.47940

Aprašymas:
Trinties atplėšimo testeris 220V/50 Hz Nr.47940

Įenginys KPP Flexo 220/240 V S/N:83472

Aprašymas:
Įenginys KPP Flexo 220/240 V S/N:83472

Įrenginys Paste Ink Proofer

Aprašymas:
Įrenginys Paste Ink Proofer

Termovizorius InfraCAM

Aprašymas:
Termovizorius InfraCAM

Itempių kokybinio vertinimo prietaisas Ref.S-18/18a

Aprašymas:
Itempių kokybinio vertinimo prietaisas Ref.S-18/18a

Matuoklis garso lygio Investigator 2260

Aprašymas:
Investigator 2260 skirtas triukšmo ir vibracijų matavimui. Programinis paketas leidžia atlikti CPB ir FFT analizes. Komplektuojamas su 4189 tipo mikrofonu ir intensyvumo zondu, kurio pagalba yra matuojamas triukšmo intensyvumas. Išmatuoti ir išanalizuoti programinių paketų pagalba rezultatai kaupiami matuoklio duomenų bazėje. Realaime laike atliekamų matavimų rezultatai matomi matuoklio ekrane.

Spektrofotometras XRite Color Digital Swatchbook DTP22 Nr.010867

Aprašymas:
Spektrofotometras XRite Color Digital Swatchbook DTP22 Nr.010867

Brailio rašto parametrų optinis matavimo prietaisas

Aprašymas:
Brailio rašto parametrų optinis matavimo prietaisas

Stiprintuvas Krohn-Hite su priedais (RK-519, CAB-025,2xCAB-018

Aprašymas:
Stiprintuvas Krohn-Hite su priedais (RK-519, CAB-025,2xCAB-018

Nešiojamas duomenų apdorojimo blokas Pulse3560

Aprašymas:
Nešiojamas duomenų apdorojimo blokas Pulse 3560 yra universali vibracijų ir triukšmo matavimo ir analizavimo sistema. Ji sudaryta iš keturių nepriklausomų vibracijų ir keturių nepriklausomų triukšmo matavimo kanalų . Komplektuojama su 751-10, 751-100 tipo akcelerometrais ir 4189 tipo mikrofonais. Programinė įranga leidžia atlikti FFT, CPB, triukšmo intensyvumo analizę bei sudaryti triukšmo žemėlapius. Matuoklis naudojamas kartu su kompiuteriu, kuriame kaupiami matavimo duomenys ir atliekami skaičiavimai.

Duomenų kaupimo sumatorius VIBROTEST 60

Aprašymas:
Vibrotest 60 skirtas vibracijų matavimui bei analizei. Tai universalus dviejų kanalų, nešiojamas matavimo prietaisas, skirtas įvairių įrenginių virpesių matavimui, variklių ir generatorių velenų balansavimui bei guolių būklės įvertimui įvairiose energetikos ir pramonės įmonėse. Maavimo priemonės komplektą sudaro: du pagreičio jutikliai, apsisukimų jutiklis ir duomenų surinkimo ir apdorojimo blokas.

Goniometras PG-2 S/N:22115

Aprašymas:
Goniometras PG-2 S/N:22115

3D judėjimo matavimo ir analizės sistema ProReflex

Aprašymas:
3D judėjimo matavimo ir analizės sistema ProReflex

Stendas naftos produktų sudėties analizės

Aprašymas:
Skystųjų naftos produktų ir biodyzelino tankio, spalvingumo matavimas, ėminių iš talpyklų paėmimas standartiniais įtaisais

Stendas skystojo ir kietojo kuro peleningumo

Aprašymas:
Kuro peleningumo nustatymo krosenelė, kurioje į keraminius tigelius idėtą kurą kaitiname iki tam tikros temperatūros nustatytais laiko intervalais. Toliau sverimo būdu paskaičiaujamas kure esančių pelenų kiekis masės procentais.

Infraraudonųjų spindulių kamera A-20M su progr.įr.

Aprašymas:
Infraraudonų spindulių kamera skirta įvairių objektų temperatūrinių charakteristikų nustaymui

Transp.priem.dinam.param.matav.kompl.EP-VAS 09

Aprašymas:
Transp.priem.dinam.param.matav.kompl.EP-VAS 09

Termofizikinių skystojo kuro sąvybių tyrimo stendas

Aprašymas:
Naftos produktų distiliacinių savybių tyrimas, nuosėdų naftos produktuose bei naftoje nustatymas

Kietojo kuro savybių tyrimo stendas

Aprašymas:
Nustayti kiekto kuro šilumingumą, naudojant kalorimetrinę bombą. Kuro kiekis (apie 1 g) deginamas deguonies aplinkoje, nustatomas temperatūros padidėjimas vandens talpoje, atliekamas toliau energijos kiekio skaičiavimas.

Granuliuoto kietojo kuro degimo tyrimo stendas

Aprašymas:
Tai stendas -katilas, deginti granuliuotą kurą, keičiant degimo rėžimus. Galima matuoti gautuose dūmuose emijas ir pan.

Vandens kiekio skyst.naftos pr.bei kietajame kure tyr.stenda

Aprašymas:
Tiekiamų į/iš naftos produktų terminalą/o skystųjų naftos produktų kokybės laboratorinis tyrimas, nustatant vandens kiekį degaluose kulonometriniu būdu. Drėgmės kiekio nustatymas kietajame kure, naudojant džiovinimo spintą 105oC bei standartinę metodiką

Dangos atsparumo nusitrynimui nustatymo prietaisas IG/10/MOD (f. GIULIANI), Nr. 14279

Aprašymas:
Dangos atsparumo nusitrynimui nustatymo prietaisas IG/10/MOD (f. GIULIANI), Nr. 14279

3D spausdinimo įrenginys

Aprašymas:
3D spausdinimo įrenginys EN

Kietojo kuro degimo tyrimo labor.stendas

Aprašymas:
Laboratorinis mokomasis/ mokslo tiriamasis kietojo biokuro (skiedrų, pjuvenų) , taip pat degiųjų kom.atliekų , durpių kuro degimo proceso tyrimas, kontroliuojant degimo našumą, oro padavimą ir degimo produktų sudėtį.

Kietųjų ir skystųjų medžiagų elementinės sudėt.tyrimo stenda

Aprašymas:
Kurą sudarnčių elementų C,H,N, S,O tyrimas VARIO EL prietaisu.

Naftos prod.perpylimo,apskaitos ir srauto valdymo l.stendas

Aprašymas:
Laboratorinis mokomasis stendas , kurio pagalba studentai atlieka laboratorinius skystojo kuro perpylimus, įsisavina sistemos ir atskirų elementų sandarą, veikimo principą, valdymą, gali sumodeliuoti atitinkamus perpylimo režimus ir juos įgyvendinti.

Lazer.virp.mat.sist.su skaid.op.MSV-100***

Aprašymas:
Lazer.virp.mat.sist.su skaid.op.MSV-100***

Slėgio jutiklis I,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Aprašymas:
Slėgio jutiklis I,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Slėgio jutiklis I,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Aprašymas:
Slėgio jutiklis I,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Slėgio jutiklis II,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Aprašymas:
Slėgio jutiklis II,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Slėgio jutiklis II,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Aprašymas:
Slėgio jutiklis II,Quartz High-Pressure Sensor Kistler

Kompiuterinė matavimo sistema"PULSE Sound & Vibration Analyz

Aprašymas:
Kompiuterinė matavimo sistema"PULSE Sound & Vibration Analyz

Mikroskopas metalografinis Carl Zeiss Axio Scope

Aprašymas:
Mikroskopas metalografinis Carl Zeiss Axio Scope

Lazer.atstumo matuoklis LDM 20000

Aprašymas:
Lazer.atstumo matuoklis LDM 20000

Grietaeigė skaitmeninė kamera MOTION PRO 10000

Aprašymas:
Grietaeigė skaitmeninė kamera MOTION PRO 10000

Sparčios prototipų gamybos įreng.Dimension BST 768 3D Printe

Aprašymas:
Sparčios prototipų gamybos įreng.Dimension BST 768 3D Printe

Procesorius ultragarsinis VCX130 su ketikliu CV18

Aprašymas:
Procesorius ultragarsinis VCX130 su ketikliu CV18

Kietumo matuoklis "VMHT MOT VMHT-002

Aprašymas:
Kietumo matuoklis "VMHT MOT VMHT-002

Stendas diagnost.DASPAS-65 su dujų analiz.ANDROS-6231

Aprašymas:
Stendas diagnost.DASPAS-65 su dujų analiz.ANDROS-6231

Mėginių paruošimo pjūklas "Micraut 125"

Aprašymas:
Mėginių paruošimo pjūklas "Micraut 125"

Elektromagnetinė-pjezoelektrinė vibrosistema F4/F7

Aprašymas:
Elektromagnetinė-pjezoelektrinė vibrosistema F4/F7

Akselerometras (I),ENDEVCO 2560

Aprašymas:
Akselerometras (I),ENDEVCO 2560

Mikroskopas Eclipse LV150(NIKON Instruments)

Aprašymas:
Mikroskopas Eclipse LV150(NIKON Instruments)

Ekstensometras Epsilon 3542

Aprašymas:
Ekstensometras Epsilon 3542

Pjezopavarų valdymo ir analizės  sistema

Aprašymas:
Pjezopavarų valdymo ir analizės  sistema

Dujų analizatorius Bosch BEA460

Aprašymas:
Dujų analizatorius Bosch BEA460

Degimo produktų komponenčių analizatorius Multilyzer NG

Aprašymas:
Degimo produktų komponenčių analizatorius Multilyzer NG

Stendinis įrenginys "Uždegimo prietaisai"

Aprašymas:
Stendinis įrenginys "Uždegimo prietaisai"

Deformacijų matavimo įranga

Aprašymas:
Deformacijų matavimo įranga

Dinamometras Kistler 9345B su jungtimi 1698AD2 ir flanšu 9580A1

Aprašymas:
Dinamometras Kistler 9345B su stiprintuvu Kistler 5018A1003 yra skirtas ašinei jėgai (iki ±10 kN) bei sukimo momentui (iki ±25 Nm) matuoti (pavyzdžiui, mechaninio apdirbimo operacijų metu).

Transporto priemonių pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimo st

Aprašymas:
Transporto priemonių pakabų slopinančių elementų charakteristikų tyrimų stendas skirtas katedroje atliekamiems adaptyvių pakabų, transporto priemonės operatoriaus sėdynės ir viso kėbulo pakabų, transporto priemonių stabilumo tyrimams. Nustatomos pakabų slopinimo elementų charakteristikos: slopinimo jėgos priklausomybė nuo poslinkių, greičio, laiko ir absoliutaus greičio; absoliučios slopinimo jėgos priklausomybė nuo absoliutaus greičio; suspaudimo ir atleidimo jegų priklausomybės nuo laiko; poslinkių, greičio ir temperatūros priklausomybės nuo laiko.

Universalus kietumo matuoklis VERZUS 750 CCD

Aprašymas:
Universalus kietumo matuoklis VERZUS 750 CCD

BALLY penetrometras STM 703 (f. SATRA), Nr. 703-1-0512

Aprašymas:
BALLY penetrometras STM 703 (f. SATRA), Nr. 703-1-0512

3D skeneris

Aprašymas:
Trimačių (erdvinių) objektų skenavimas ir jų paviršinių bei tūrinių (pilnavidurių) kompiuterinių geometrinių modelių sudarymas reversinės inžinerijos tyrimams bei kitiems atvejams, kai neįmanoma arba sunku kitais būdais sukurti objektų kompiuterinius erdvinius geometrinius modelius, būtinus vizualizacijai arba skaičiuojamajai analizei atlikti. Lazerinis skeneris gali mažesniu tikslumu (normalus režimas) skenuoti didesnius objektus, stovinčius iki keleto metrų atstumu nuo jo, arba didesniu tikslumu (Makro režimas) nedidelius (keliolikos cm) objektus, pastatomus ant specialaus sukamojo (apie 1 ar 2 koordinačių ašis) stalelio apie 0,5 m atstumu nuo skenerio. Skenerio programinė įranga įgalina apdoroti kelių to patis objekto skenuotų vaizdų duomenis juos apjungiant ir redaguojant bei skenavimo dumenų (paviršinio modelio) pagrindu sudaryti parametrinį geometrinį modelį (paviršinį arba tūrinį).

Smūginis stendas YYM100/150-100

Aprašymas:
Smūginis stendas naudojamas smūgio impulsui formuoti, atliekant aplinkos poveikio bandymus pagal standartą LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis). Smūginio stendo pagalba yra suformuojami smūgio impulso parametrai: amplitudė ir trukmė. Bandymo metu bandomasisis objektas, pritvirtintas prie judamo staliuko, pakeliamas į tam tikrą aukštį ir metamas ant specialaus amortizatoriaus, smūgio metu matuojamas impulso parametras. Smūginis stendas komplektuojamas kartu su matavimo aparatūra Pulse 3560.

Smūginis prietaisas EL-99 (f. PEGASIL/ZIPOR), Nr. 50.130

Aprašymas:
Smūginis prietaisas EL-99 (f. PEGASIL/ZIPOR), Nr. 50.130

Elektrinės varžos matavimo prietaisas (f. PEGASIL/ZIPOR), Nr. 50.130

Aprašymas:
Elektrinės varžos matavimo prietaisas (f. PEGASIL/ZIPOR), Nr. 50.130

Izoliacijos nuo karščio nustatymo prietaisas IG/ISOC (f. GIULIANI), Nr. 13917

Aprašymas:
Izoliacijos nuo karščio nustatymo prietaisas IG/ISOC (f. GIULIANI), Nr. 13917

Langmuir-Blodgett vonelė su elektroniniu valdymo bloku ir kompiuteriu

Aprašymas:
Langmuir-Blodgett vonelė su elektroniniu valdymo bloku ir kompiuteriu

Padų dilinimo mašina IG/ABR/DIN (f. GIULIANI), Nr. 13916

Aprašymas:
Padų dilinimo mašina IG/ABR/DIN (f. GIULIANI), Nr. 13916

Sutapdinimo ir eksponavimo įrenginys MA-750

Aprašymas:
Sutapdinimo ir eksponavimo įrenginys MA-750

Centrifuga plonų sluoksnių formavimui KW-4A su priedais

Aprašymas:
Centrifuga plonų sluoksnių formavimui KW-4A su priedais

Lazerinis elipsometras, veikiantis nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų kompiuterine analize L115

Aprašymas:
Lazerinis elipsometras, veikiantis nuo bandinio atspindėtos monochromatinės poliarizuotos šviesos poliarizacijos parametrų kompiuterine analize L115

Elektroninės litografijos ir elektroninės mikroskopijos įrenginys su rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometru

Aprašymas:
Elektroninės litografijos ir elektroninės mikroskopijos įrenginys su rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometru

Vakuuminio garinimo įrenginys CUBIVAP

Aprašymas:
Vakuuminio garinimo įrenginys CUBIVAP

Sutapdinimo ir eksponavimo įrenginys su nanoįspaudimo litografijos priedu

Aprašymas:
Sutapdinimo ir eksponavimo įrenginys su nanoįspaudimo litografijos priedu

Universali optinės spektroskopijos ir lazerinio mikrofabrikavimo sistema

Aprašymas:
Universali optinės spektroskopijos ir lazerinio mikrofabrikavimo sistema

Atominių jėgų mikroskopas NT-206

Aprašymas:
Atominių jėgų mikroskopas NT-206

Automatinis rentgeno spindulių difraktometras D8 ADVANCE DISCOVERY, Bruker.

Aprašymas:
Automatinis rentgeno spindulių difraktometras D8 ADVANCE DISCOVERY, Bruker.

Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos sistema KRATOS XSAM800

Aprašymas:
Rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos sistema KRATOS XSAM800

Epitaksinių GaAs sluoksnių auginimo sistema KRATOS

Aprašymas:
Epitaksinų GaAs sluoksnių auginimo sistema KRATOS

Kvarcinis dilatometras OKB-5A14

Aprašymas:
Kvarcinis dilatometras OKB-5A14

Optinių apsaugos ženklų tiražavimo įrenginys MSM-1

Aprašymas:
Optinių apsaugos ženklų tiražavimo įrenginys MSM-1

Mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės sistema

Aprašymas:
Mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo iš garų fazės sistema

Indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginys Vision LL-I

Aprašymas:
Indukcine plazma aktyvuoto reaktyviojo joninio ėsdinimo įrenginys Vision LL-I

Mechaninių paviršių šiurkštumo matuoklis

Aprašymas:
Mechaninių paviršių šiurkštumo matuoklis

Halogramų tiražavimo įrenginys

Aprašymas:
Halogramų tiražavimo įrenginys

Impendanso analizatorius ALPHA-AK ir jo priedai

Aprašymas:
Impendanso analizatorius ALPHA-AK ir jo priedai

Deimanto tipo anglies dangų auginimo jonpluoštės sintezės būdu sistema

Aprašymas:
Deimanto tipo anglies dangų auginimo jonpluoštės sintezės būdu sistema

Joninio ėsdinimo įrenginys USI-IONIC

Aprašymas:
Joninio ėsdinimo įrenginys USI-IONIC

Vakuuminio garinimo įrenginys A7000E

Aprašymas:
Vakuuminio garinimo įrenginys A7000E

Siurblys vakuumo GVP 140

Aprašymas:
Skirtas kernų grežimo įrenginiui pritraukti prie betoninio paviršiaus.

Priet.nustatyti oro kiekį betone

Aprašymas:
Naudojamas oro kiekiui nustatyti skystame betone. Turi rankine pompą, monometrą. Oro kiekis betone nuskaitomas nuošimčiais.

EL.SVARSTYKLĖS.HP-1200GD

Aprašymas:
Naudojamos medžiagoms sverti iki 1,2 kg svorio.

Daugiafunkcinis stalas MFT/3

Aprašymas:
Stalas skirtas dirbti su medienos pjaustymu, obliavimu, frezavimu. Turi kelias liniuotes. Viena liniuotė sukinėjasi 180 laipsniu kampu, kita skirta pjaustyti su diskiniu pjūklu Festool TS 55 REBQ-Plus. Taip pat yra vietos tvirtinti slankiojančius spaustuvus. Yra galimybė pasistatyti stacionaru vienarankį oblių Festool EHL 65 EQ Plus.

Gręžimo karūna univ.REMS 102x420xUNC

Aprašymas:
Naudojama prie elektrinio koloninio gręžtuvo.

PRESAS MC-500

Aprašymas:
Įrenginys skirtas betoniniams bandiniams (100x100x100mm) gniuždyti iki 500 kN galios.

Dulkių siurblys CTL 26E

Aprašymas:
Profesianalus dulkių siurblys. Skirtas pagrinde pajungti įvairius elektrinius įrankius šiukšlėms surinkti. Tinka tiek sausam, tiek ir šlapiam siurbimui. Antistatinė funkcija skirta neleisti susidaryti statinėms įkrovoms darbo metu.

Termoanemometras Testo 425

Aprašymas:
Prietaisas matuoja oro greitį ortakiuose. Matuoja temperatūrą. Skirtas mažų oro greičių matavimui.

Paviršiaus temperatūros matuoklis Testo 905-T2

Aprašymas:
Prietaisas skirtas daiktų paviršiaus temperatūros nustatymams. Temperatūra nustatoma palietus daikto paviršių. Greitas reakcijos laikas. Didelis tikslumas iki 350C.

Slėgio matuoklis su Pitol vamzdeliu Fluke 922/Kit

Aprašymas:
Matavimo prietaisas skirtas ventiliacijos problemų diagnostikai. Jo pagalba balansuojamas slėgis, oro srautai, oro greitis vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose.

Anglies dvideginio ir anglies monoksido k. M. Fluke975

Aprašymas:
Oro temperatūros, drėgmės, greičio, CO2 ir CO matuoklis. Apaskaičiuoja vidutines, min, max reikšmes.

Oro greičio ir temperatūros matuoklis

Aprašymas:
Matuoja oro greitį ortakyje. Naudojamas oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų kontrolei ir derinimui.

Vidaus oro kokybės matavimo prietaisas Testo 435-2

Aprašymas:
Prietaisas įvertina patalpų oro kokybę. Naudojamas vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų derinimui ir tikrinimui. Matuoja CO2, santykinę drėgmę it temperatūrą.

Anglies dvideginio koncentracijos matuoklis Testo 535

Aprašymas:
Prietaisas kambario oro kokybei matuoti. Nustato CO2 koncentraciją. Vidutinės vertės apskaičiavimo funkcija.

Oro temperatūros ir SD matuoklis Testo 625

Aprašymas:
Prietaisas matuoja oro temperatūrą lauke ir patalpoje. Nustato santykinę drėgmę

Termovizijos prietaisas Fluke TiR1

Aprašymas:
Prietaisas skirtas fiksuoti pastatų problemines vietas. Matavimų paklaida - 0,07 laipsnio. Galimas dvejopas duomenų analizavimas *bmp arba *is2 formatu.

Termoanemometras SensoAnemo 5100SF

Aprašymas:
Prietaisas matuoja oro greitį, santykinę drėgmę, temperatūrą. Matavimus galima daryti vidaus patalpose. Matavimui naudojami 3 davikliai skirtinguose aukščiuose

Triukšmo lygio matuoklis Testo 815

Aprašymas:
Matuoja triukšmo lygį patalpose. Skirtas triukšmo lygio įvertinimui darbo vietose.

Vibro aikštelė Nr.E130*4*03

Aprašymas:
Prietaisas naudojamas bandiniams suformuoti (sukratyti) 160x40x40 mm cemento stiprumo klasei nustatyti.

Elkometras GG013

Aprašymas:
Naudojamas armatūrai aptikti betone iki 180 mm gylyje ir nustatyti jos skersmenį.

VIBROAIKŠTELĖ CMŽ-539

Aprašymas:
Naudojama betono mišinio konsistencijos nustatymui, betoninių bandinių ir skiedinių paruošimui, cemento tyriamieji darbai. Max apkrova iki 100 kg; Vibravimų dažnis 2800 kartų/min.; Vibravimų amplitudė nuo 0,15 iki 1,0 mm

El.kolonin.gręžtuvas REMS Picus Basic-Pack

Aprašymas:
Gręžtuvas su gręžimo stovu kernams išgręžti betone šlapiuoju būdu. Prie įrenginio naudojama vandens padavimo rankinė pompa, vakuumo siurblys ir gręžimo karūnos (152x420xUNC 1 1/4; 102x420xUNC 1 1/4; 52x420xUNC 1 1/4)

Gręžimo karūna univ.REMS 52x420xUNC

Aprašymas:
Naudojama prie elektrinio koloninio gręžtuvo.

PRESAS P-250

Aprašymas:
Įrenginys skirtas betoniniams, keraminiams ir silikatiniams bandiniams gniuždyti iki 2500 kN galios.

Presas gniuždymo IP-1000

Aprašymas:
Įrenginys skirtas betoniniams bandiniams (100x100x100mm) gniuždyti iki 1000 kN galios.

Bandymo mašina "Toni Technik" Nr.132/389

Aprašymas:
Įrenginys skirtas betoniniams, cementiniams ir gibsiniams bandiniams (160x50x50mm) lenkti iki 10 kN galios ir gniuždyti iki 600 kN galios, tamprumo moduliui ir deformacijoms nustatyti.

Presas GRM -2A

Aprašymas:
Įrenginys skirtas gelžbetoniniams bandiniams (sijoms, sąramoms ir pabėgiams) lenkti iki 1000 kN galios.

Tempimo presas P -50

Aprašymas:
Įrenginys skirtas armatūrai ir vielai tempti iki 500 kN galios.

Ieškiklis tankiai armatūrai

Aprašymas:
Naudojamas armatūrai aptikti betone.

Ieškiklis storai dangai

Aprašymas:
Naudojamas armatūrai aptikti betone.

Įrenginys near. Pobūd. Plien. plaušo bet. Band. aptikti

Aprašymas:
Armuojančio plaušo nustatymas betone neardančiu metodu. Matavimo vienetai: % ar kg.

Priet. nusidėvėjimui patikr.(dilumui) LKI -3

Aprašymas:
Prietaisas naudojamas betono ir natūralaus akmens bandinių paviršiaus atsparumo nusidėvėjimui (dilumui) nustatyti. Bandinių matmenys 70x70x70 mm.

Laborat.įranga Erudite MklV

Aprašymas:
Betono konstrukcijų neardančiu metodu tyrimas. Betono tamprumo modulio matavimas nuo 5 iki 120 Gpa

Termovizorius Flir 17 EDU-pr 93-125-35

Aprašymas:
Pastatų termovizijai atlikti.

Bleino prietaisas. Modelis :1.0290E

Aprašymas:
Prietaisas skirtas cemento ir kitų medžiagų dalelių dydžio nustatymui. 220 V; 50 Hz; Galimas bandinio aukštis 15 ± 1 mm; Veikimo principas - pusiauautomatinis.

Bleino priet.birių medžiagų smulkumui tirti

Aprašymas:
Prietaisas skirtas cemento ir kitų medžiagų dalelių dydžio nustatymui pagal EN 196-6 standartą. Galimas bandinio aukštis 15 ± 1 mm; Matavimo kameros (G) skersmuo Ø 12,7 ±0,1 mm; Veikimo pricipas - mechaninis

SALDYMO KAMERA KHC-2 N10032

Aprašymas:
Naudojama betono bandiniams šalčio atsparumui tirti. Palaikoma temperatūra apie -20°C.

Šald.agregatas"BITZER"2CL-3.2

Aprašymas:
Naudojamas šalčiui palaikyti Šaldymo kameroje KHC-2.

ŠALDYMO SPINTA T-25/1

Aprašymas:
Medžiagų šalčiui atsparumo tyrimas nuo 20°C iki -20°C.

Prietaisas SafTest MicroChern II

Aprašymas:
Prietaisas SafTest MicroChern II

Kepimo krosnis MIWE Condo

Aprašymas:
Kepimo krosnis MIWE Condo

Vertikali elektroforezės sistema OmniPAGE

Aprašymas:
Vertikali elektroforezės sistema OmniPAGE

Tešlos formavimo įrenginys

Aprašymas:
Tešlos formavimo įrenginys

Plėvelių liejimo prietasas, Chemat Technology Spin-Coater KW-4A

Aprašymas:
Plėvelių liejimo prietasas, Chemat Technology Spin-Coater KW-4A

Pieno terminio apdorojimo ultraaukštoje temperatūroje įranga

Aprašymas:
Pieno terminio apdorojimo ultraaukštoje temperatūroje įranga

Superkrizinės ekstrakcijos įranga

Aprašymas:
Superkrizinės ekstrakcijos įranga

Automatizuota ekstrakcijos sistema

Aprašymas:
Automatizuota ekstrakcijos sistema

Termo kamera MIWE

Aprašymas:
Termo kamera MIWE

Spiralinė maišyklė DIOSNA SP 24 F

Aprašymas:
Spiralinė maišyklė DIOSNA SP 24 F

Vakuuminis pakavimo aparatas HEFESUS Atchena SLB

Aprašymas:
Vakuuminis pakavimo aparatas HEFESUS Atchena SLB

Ekstruderis Inbramag "LABOR PQ-30"

Aprašymas:
Ekstruderis Inbramag "LABOR PQ-30"

Elektroferezės įranga (PG SDS)

Aprašymas:
Elektroferezės įranga (PG SDS)

Ekstraktorius "ASE 350" TurboVap LV

Aprašymas:
Ekstraktorius "ASE 350" TurboVap LV

He-Ne Lazeris

Aprašymas:
He-Ne Lazeris

Ekstraktorius skystis/ skystyje, mod. LLA/EV

Aprašymas:
Ekstraktorius skystis/ skystyje, mod. LLA/EV

Lazerinis mašinų centravimo prietaisas smartALIGN

Aprašymas:
Lazerinis mašinų centravimo prietaisas smartALIGN

Hologramų antrinimo įrenginys

Aprašymas:
Hologramų antrinimo įrenginys

Atominės absorbcijos spektrometras Perkin Elmer Model 403

Aprašymas:
Atominės absorbcijos spektrometras Perkin Elmer Model 403

Mikroskop.video sistema RML5 Nr.810

Aprašymas:
Mikroskop.video sistema RML5 Nr.810

Skenuojantis elektroninis mikroskopas QUANTA200FEG

Aprašymas:
Skenuojantis elektroninis mikroskopas QUANTA200FEG

Fermenteriai

Aprašymas:
Fermenteriai

Paviršiaus įtempio nustatymo įranga

Aprašymas:
Paviršiaus įtempio nustatymo įranga

Skait.pr.vald.frez.staklės DMU35M su įranga Nr.11065356684

Aprašymas:
Skait.pr.vald.frez.staklės DMU35M su įranga Nr.11065356684

Vakuuminio garinimo įrenginys YBH-71D3

Aprašymas:
Vakuuminio garinimo įrenginys YBH-71D3

Hidraulinis presas GRM-1

Aprašymas:
Įrenginys skirtas gelžbetoniniams bandiniams (sijoms ir sąramoms) lenkti iki 500 kN galios.

Ciklinės voltampermetrijos aparatas (potenciostatas), Bio-logic Sas SP-150

Aprašymas:
Ciklinės voltampermetrijos aparatas (potenciostatas), Bio-logic Sas SP-150

Fotogrammetrinė statinių deformacijų įranga.

Aprašymas:
Fotogrammetrinė statinių deformacijų įranga

pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

Aprašymas:
pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

Planetarinis/vibracinis diskinis malūnas su priedais, mod. Pulverisette 9

Aprašymas:
Planetarinis/vibracinis diskinis malūnas su priedais, mod. Pulverisette 9

Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50

Aprašymas:
Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50

Keitiklis ir Poslinkio daviklis WA50

Aprašymas:
Deformacijoms nustatyti su bandymo mašina "Toni Technik"

Reometras su optine sistema, Physica MCR

Aprašymas:
Reometras su optine sistema, Physica MCR

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Aprašymas:
Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas Saida FDS Inc. MODA-6

Aprašymas:
Vykdomas medžiagų bioskadumo aerobinėmis sąlygomis įvertinimas pagal CO2 išsiskyrimą.

Reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginys PK-2430

Aprašymas:
Reaktyviojo ėsdinimo ir plazmocheminio auginimo įrenginys PK-2430

Klimatinė kamera bandinių laikymui

Aprašymas:
Klimatinė kamera bandinių laikymui

Centrifuga su kaitlente fotorezisto ir kitų plonų sluoksnių formavimui ir džiovinimui

Aprašymas:
Centrifuga su kaitlente fotorezisto ir kitų plonų sluoksnių formavimui ir džiovinimui

Stendas lakumo savybių tyrimo

Aprašymas:
Laboratorinis mokomasis benzino sočiųjų garų slėgio pagal Reidą matavimas. Pliūpsnio temperatūros matavimas dyzeliniam kurui

Raman sklaidos spektrometras Renishaw in Via Spectrometer su priedais

Aprašymas:
Raman sklaidos spektrometras Renishaw in Via Spectrometer su priedais

Chromatografas skysčių su masių detek.WATERS HPLC-SYSTEM

Aprašymas:
Chromatografas skysčių su masių detek.WATERS HPLC-SYSTEM

Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System

Aprašymas:
Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System

Išsamiosios dujų chromatografijos (comprehensive GC´GC) sistema su skriejimo laiko (time of flight) masių spektrometrijos detektoriumi

Aprašymas:
Išsamiosios dujų chromatografijos (comprehensive GC´GC) sistema su skriejimo laiko (time of flight) masių spektrometrijos detektoriumi

Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras

Aprašymas:
Polimerinių bandinių dinaminė mechaninė terminė analizė, organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas dielektrinio spektrometro pagalba, fotopolimerizacijos procesų tyrimas

Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas

Aprašymas:
Skirta polimerų, tirpių organiniuose tirpikliuose molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymui.

Skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema

Aprašymas:
Skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema

Maišyklė laborat.betono mišini

Aprašymas:
Maišyklė skirta skiediniui ir betonui maišyti iki 30 litrų, priklausomai nuo medžiagų ir mišinio konsistencijos. Maksimalus mineralinio užpildo dydis 32 mm.

Bandymo mašina gniuž./lenk.Pilot 4

Aprašymas:
Įrenginys skirtas betoniniams, keraminiams ir natūralaus akmens bandiniams gniuždyti iki 3000 kN galios.

Rinkinys optinių traktų, skirtų automatizuotai LIoyd`o veidrodžio holografinei sistemai

Aprašymas:
Rinkinys optinių traktų, skirtų automatizuotai LIoyd`o veidrodžio holografinei sistemai

Stalinis frezavimo įrankis TF2200 Set

Aprašymas:
Įrankis skirtas frezuoti įvarius medienos gaminius. Galimas panaudojimas tiek jį rankom valdant, tiek įstačius į stacionarų rėmą. Keičiami frezavimo peiliai. Stacionarus stalas turi kelias liniuotes įvairiems atstumams pasidaryti.

Priet. Tamp. Atš. dydžiui nust. Proceq Silver Shmidt

Aprašymas:
Priet. Tamp. Atš. dydžiui nust. Proceq Silver Shmidt

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje autoklavas

Aprašymas:
Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje autoklavas

Chromatografas skystinis

Aprašymas:
Chromatografas skystinis

Lazerinio pjaustymo ir graviravimo mašina

Aprašymas:
Šis įrenginys skirtas įvairių medžiagų pjovimui ir graviravimui. Metalui pjaustyti ar graviruoti netinkamas. Geriausiai tinkama medžaga: faniera, kartomas, presuotas kartonas, putplastis dengtas iš abiejų pusių popierium, organinis stiklas. Optimaliausias storis apie 4mm. Įrenginys veikia dvimačių ašių pricipu. Maksimalus pjovimo dydis 50x30cm.

Maš.tekst.medžiagom.tirti"Martidinalo" 2561LAB Nr.143

Aprašymas:
Maš.tekst.medžiagom.tirti"Martidinalo" 2561LAB Nr.143

Suderinimo įrenginiai N8HFS ir N7FS

Aprašymas:
Suderinimo įrenginiai N8HFS ir N7FS

Mikroklimatinių bandymų kamera

Aprašymas:
Mikrolimatinių bandymų kamera skirta vėdinimo ir šildymo sistemų tyrimams. Oro kokybės eksperimentams.

Skaitmeninis sklerometras

Aprašymas:
Skaitmeninis sklerometras

Ultragarso testeris betono tyrimams.Modelis :UK1401

Aprašymas:
Prietaisas naudojamas betono stiprio ir defektų (plyšių) matavimui. Plyšio gylis iki 180 mm

Matuoklis skaitm.varžos RESI

Aprašymas:
Betono stiprio tampraus atšokimo metodu nustatymas. Keturių taškų varžos matuoklis. Savitoji varža ρ, nuo 0 iki 20 kΩ.cm,

Džiovinimo krosnelė SNOL 200/200

Aprašymas:
Naudojama medžiagų ir žaliavų kaitinimui arba džiovinimui esant temperatūrai nuo 30°C iki 350°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose. Temperatūros reguliavimas ir kontrolė, orocirkuliacija.

Drėgnomatis Moisture Master Pro

Aprašymas:
Įvairių medžiagų drėgmės matavimas, nuo 0 iki 99 %

Įranga Helix laboratorinė superkrizinės ekstrakcijos

Aprašymas:
Įranga Helix laboratorinė superkrizinės ekstrakcijos

Bioskaidumo matavimo kompleksas

Aprašymas:
Skirtas biocheminiam deguonies sunaudojimui matuoti

Optinis stalas 1HT09-14-12

Aprašymas:
Optinis stalas 1HT09-14-12

Skaitmeninis oscilografas

Aprašymas:
Skaitmeninis oscilografas

Distiliavimo aparatas Kugelrohr 230V

Aprašymas:
Distiliavimo aparatas Kugelrohr 230V

Priet.popieriaus šiurkštumui nustatyti POG-2M Nr.41

Aprašymas:
Priet.popieriaus šiurkštumui nustatyti POG-2M Nr.41

Paviršiaus šiurkštumo matuoklis MITUTOYO SJ-210 su priedais

Aprašymas:
Paviršiaus šiurkštumo matuoklis MITUTOYO SJ-210 su priedais

Reometras RHEOTEST RN4.1

Aprašymas:
Reometras RHEOTEST RN4.1

Automobilių sistemų diagnostinis modulis FSA720

Aprašymas:
Automobilių sistemų diagnostinis modulis FSA720

Dinamometro signalo stiprintuvas Kistler 5018A1002

Aprašymas:
Dinamometro signalo stiprintuvas Kistler 5018A1002

Nudujinimo įrenginys

Aprašymas:
Nudujinimo įrenginys

Vibracijų matuoklis su FFT  funkcija

Aprašymas:
Vibracijų matuoklis su FFT  funkcija

Svarstyklės analitinės 0,001 mg su antivibraciniu stalu, modelis: ME36S

Aprašymas:
Svarstyklės analitinės 0,001 mg su antivibraciniu stalu, modelis: ME36S

Mikrokalorimetras, mod.TAM AIR III

Aprašymas:
Mikrokalorimetras, mod.TAM AIR III

Skaitmeninis videomikroskopas NIKON***

Aprašymas:
Skaitmeninis videomikroskopas NIKON***

Spektrometras AANALYST400 liepsnos atominis absobcinis su pr

Aprašymas:
Spektrometras AANALYST400 liepsnos atominis absobcinis su pr

Sublimacijos įrangos komplektas

Aprašymas:
Skirta organinių junginių gryninimui.

Svarstyklės dideliems svoriams sverti, modelis: MSE 12201S-0CE

Aprašymas:
Svarstyklės dideliems svoriams sverti, modelis: MSE 12201S-0CE

Fermentatavimo sistema BioFlo 110

Aprašymas:
Fermentatavimo sistema BioFlo 110

Mikroskopas kristalų tyrimui Olympus SZX7

Aprašymas:
Mikroskopas kristalų tyrimui Olympus SZX7

Fermenteriai

Aprašymas:
Fermenteriai

Alaus gamybos blokas

Aprašymas:
Alaus gamybos blokas

Potenciostatas BioLogic SP-150

Aprašymas:
Potenciostatas BioLogic SP-150

Paviršių šiurkštumo matavimo prietaisas TR220 su priedais

Aprašymas:
Paviršių šiurkštumo matavimo prietaisas TR220 su priedais

Klimatinių sąlygų matuoklis Testo 445 (Daugiafunkcinė matavimo priemonė)

Aprašymas:
Matuoklis testo 445 skirtas aplinkos temperatūrai, slėgiui, drėgmei matuoti. Atliekant bandymus ar eksperimentus naudojams aplinkos sąlygų stebėjimui Matuoklis turi du matavimo zondus: trijų funkcijų zondą, kuris matuoja temperatūrą, drėgnį, vėjo greitį ir atmosferos slėgio zondą - matuojantį slėgį. Matavimo informacija išvedama į matuoklio ekraną arba gali būti kaupiama matuoklyje.

Spektrofotometras GENESYS 8

Aprašymas:
Skirtas junginių UV-VIS spektrometrijai.

Viskozimetras skaitm.Brookfield RTP74158(sk.klampumui matuot

Aprašymas:
Viskozimetras skaitm.Brookfield RTP74158(sk.klampumui matuot

Nanosekundinė žybsnio fotolizės matavimo sistema

Aprašymas:
Skirta fotochrominių junginių tirpalų sugerties bei emisijos dinaminiams spektrams gauti. Lazerinė sistema įgalina generuoti 355 nm bangos ilgio nanosekundinius impulsus. Skirta matuoti labai greitus tirpalų spalvų pokyčius.

Spektrofotometras "GENESYS 8"

Aprašymas:
Spektrofotometrijos tyrimo metu nustatoma medžiagos šviesos absorbcija priklausomai nuo bangos ilgio. Dažniausiai taikomas nustatyti įvairių skysčių, tirpalų ir skaidrių kietųjų medžiagų šviesos absorbciją (keičiantis spalvotojų junginių koncentracijai medžiagoje keičiasi ir šviesos absorbcija). Medžiaga apšviečiama tam tikro bangos ilgio šviesa (190-1100nm) ir registruojamas pro tą medžiagą prasiskverbusios šviesos intensyvumas.

Analitinės svarstyklės "Radwag MXA 5"

Aprašymas:
Analitinės klasės svarstyklės skirtos sverti mažos masės mėginius iki 5g. Svarstyklių padas apsaugotas nuo aplinkos poveikio specialioje apsauginėje kameroje, kuri padėta ant specialaus stalo, siekiant išvengti neigiamo aplinkos poveikio sverimo rezultatų tikslumui. Svarstyklės gali būti panaudojamos tiksliam bandinių - filtriukų sverimui (gravimetriniu metodu nustatant aerozolio dalelių koncentraciją), nes svarstyklių padalos vertė - 1µg . Taip pat gali būti sveremi labai mažos masės bandiniai išlaikant labai aukštą svėrimo tikslumą.

Elektr.verpimo lab.mašina"Nanospider"NS LAB Nr.0506-00005

Aprašymas:
Elektr.verpimo lab.mašina"Nanospider"NS LAB Nr.0506-00005

Galios stiprintuvas PA8HF-230

Aprašymas:
Galios stiprintuvas PA8HF-230

Ekstraktorius kieta fazė/skystis, mod. SLA/EV

Aprašymas:
Ekstraktorius kieta fazė/skystis, mod. SLA/EV

Optinis mikroskopas Axiolmager Z2

Aprašymas:
Optinis mikroskopas Axiolmager Z2

Aerozolio dalelių skaitiklis Handheld IAQ 3016

Aprašymas:
Aerozolio dalelių skaitiklis skirtas aerozolio dalelių koncentracijai ir dydžiui nustatyti aplinkos ir patalpų ore (0.3-10.0 µm). Dalelių nustatymui prietaisas naudoja lazerinio diodo šviesos šaltinį ir fiksuojančią optiką. Šviesa yra sklaidoma lazeriniame diode, optika surenka ir sufokusuoja šviesą į fotodiodą, kuris paverčia šviesos pliūpsnius elektros impulsais. Impulso aukštis yra dalelių dydžio matas. Dalelių dydžiui nustatyti yra skaičiuojami impulsai bei matuojama jų amplitudė. Rezultatai pateikiami dalelių skaičiumi tam tikro dydžio kanale, pateikus aerozolio dalelių tankį skaitinė koncentracija perskaičiuojama į µg/m3. Prietaiso panaudojimą užterštose aplinkose apsunkina maksimali momentinė aerozolio dalelių koncentracija - 140 dalelių/cm3.

Aerozolių nefelometras, PersonalDataRAM - pDR-1000AN

Aprašymas:
Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai, oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nera jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis "Aeroqual IQM 60"

Aprašymas:
Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis skirtas oro kokybės parametrų monitoringui. Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore. Oro srautas paskirstomas ir traukiamas per skirtingas matavimo celes ir fiksuojamos išmatuotos vertės (matavimo intervalas 2 min).

Matuoklis lazerinis su laidais ir pogramine įr.

Aprašymas:
Matuoklis lazerinis su laidais ir pogramine įr.

Deginimo produktų dujinių komponenčių analizatorius

Aprašymas:
Deginimo produktų dujinių komponenčių analizatorius

Corghi Gas810 su NOx davikliu ir apsisuk. davikliu

Aprašymas:
Corghi Gas810 su NOx davikliu ir apsisuk. davikliu

Video mikroskopas MM-200/SC

Aprašymas:
Video mikroskopas MM-200/SC

Analizatorius CE440 su darbo rink.,C,H,N,S N nustatymui org.ir neo

Aprašymas:
Prietaisas skirtas junginių ir medžiagų elementinei analizei atlikti. Analizatoriumi galima nustatyti C, H ir N koncentracijas mėginyje. CHN analizatorius su kompjuterine sistema bei tiksliomis svarstyklėmis. Analzatorius susdeda iš deginimo vamzdžio, kuriame pavyzdys katalitiškai oksidinamas 975 °C temepratūroje, ir po to degimo produktai katalitiškai redukuojami 620 °C temperatūroje. Susidariusų dujų kiekis nustatomas pagal šluminę talpą.

Precizinės svarstyklės KERN PLE 310-3N

Aprašymas:
Precizinės svarstyklės KERN PLE 310-3N

Optinis mikroskopas NIKON (analizatorius)

Aprašymas:
Optinis mikroskopas NIKON (analizatorius)

Saulės spektro simuliatorius

Aprašymas:
Saulės spektro simuliatorius

Vandens garų absorbcijos aparatasSTD 478 (f. SATRA), Nr. 478-6-0512

Aprašymas:
Vandens garų absorbcijos aparatas STD 478 (f. SATRA), Nr. 478-6-0512

Oblius vienarankis EHL 65 EQ Plus

Aprašymas:
Skirtas montažiniams darbams. Korpusų, nišų, durų, grindjuosčių obliavimas. Maksimalus obliavimo gylis 4 mm, įlaido gylis 23 mm. Gali buti naudojamas tiek rankiniu būdu, tiek įsistatyti į stacionarų rėmą Festool SE-EHL. Yra aukščio bei gylio ribotuvai.

Mikroskopas DPM300

Aprašymas:
Mikroskopas DPM300

Universali band.mašina H25KT

Aprašymas:
Universali band.mašina H25KT

Mobilusis kietmatis MIC 20 TFT

Aprašymas:
Mobilusis kietmatis MIC 20 TFT

Aukštatemperatūrinė vertikali krosnis NOVOTHERM-HT1200

Aprašymas:
Aukštatemperatūrinė vertikali krosnis NOVOTHERM-HT1200

Betono reometras BTHREOM 789A-06-09bis du 10/10/06

Aprašymas:
Prietaisas skirtas skiedinių reologinėms savybėms nustatyti. Didžiausia amplitutė 0,4 mm; keičiamas apsisukimų skaičius nuo 6 iki 180/min.; Sukimo momentas 200 N. Vibravimo dažnis nuo 36 iki 55 Hz.

Plaktuvas Automax 5l

Aprašymas:
Įrenginys skirtas cementinių skiedinių ir gipsinei tešlai išmaišyti iki 5 litrų talpos (standartai EN 196-1, EN 196-3).

Kieto biokuro deginimo tyrimų stendas

Aprašymas:
Kieto biokuro deginimo tyrimų stendas

Optinis mikroskopas su fluorescencijos priedu

Aprašymas:
Optinis mikroskopas su fluorescencijos priedu

Biomechan.parametrų matav.sistema Myo Trace 400 Nr.04207076

Aprašymas:
Elektromiografas (EMG) skirtas raumenų elektrinio aktyvumo nustatymui. Gali būti naudojami sinhronizuoti papildomi davikliai įvairių biomechaninių parametrų matavimams tiriant žmogaus statišką būseną ir įvairius judesius (buitinė ar darbo veikla, sportas ir kt.) papi

Univers.gręž.karūna REMS 152x420xUNC

Aprašymas:
Naudojama prie elektrinio koloninio gręžtuvo.

Matav.priet.SPIDER-MOBIL-8

Aprašymas:
Įvairių mechaninių dydžių matavimas (poslinkių, jėgos, slėgio) mobiliu daugiakanaliu (8 kanalų) kompiuterizuotu matavimo kompleksu Spider-Mobil (HBM, Vokietija). Matavimus galima atlikti ten, kur nėra galimybės naudoti įprastinę elektroninę matavimo įrangą, nes kompleksas turi savo autonominį maitinimo šaltinį.

Judesių matavimo ir analizės sistema CONTEMPLAS

Aprašymas:
Sistema skirta mechaninių ir biomechaninių sistemų judesių matavimui ir analizei. Pvz., tiriant įvairius žmogaus judesius (ėjimas/bėgimas, buitinė ar darbo veikla, sportas ir kt.). Judesiams 3D ervėje užfiksuoti naudojamos skaitmeninės vaizdo kameros, sinchroniškai perduodančios jų matymo lauke esančio šviesą atspindinčiais žymekliais pažymėto objektio vaizdą į kompiuterį. Judesių matavimui ir duomenų appdorojimui; programinė įranga.

MinimaxX sistema,modelis v2.OPCB

Aprašymas:
Žmogaus fizinio aktyvumo parametrų sekimas. Įranga taikoma sportininkams fizinio aktyvumo stebėsenai treniruočių metu. Fiksuojama sportininko padėtis, momentinis greitis, judėjimo kryptis, smūginę apkrovą, širdies dažnis. Taip pat galima vertinti visos grupės sportininkų parametrus. Duomenys realiu laiku perkeliami į asmeninį kompiuterį tolimesnei jų analizei.

Automobilių judėjimo dinamikos tyrimo įranga

Aprašymas:
Įranga skirta transporto priemonių dinamikos tyrimus atliekantiems II-osios ir III-iosios studijų pakopų studentams. – Linijinių ir kampinių pagreičių jutiklis IMU06 yra skirtas automobilio amortizuotos masės pagreičių manevrų metu matavimui. Matuojami visų trijų krypčių linijiniai pagreičiai ir kampiniai pagreičiai apie visas tris ašis. Šis jutiklis numatytas jungti prie katedroje tyrimuose jau naudojamo duomenų kaupiklio DL1. Jutiklį numatyta taikyti automobilio elgsenos analizei manevrų metu - automobilio balanso posūkiuose ir automobilio amortizuotos masės vertikalių judesių stabdymo ir greitėjimo metu analizei. – Automobilio judėjimo parametrų pateikimo monitorius (DASH2) yra jungiamas prie jau turimo DL1 duomenų kaupiklio. Naudojant šį monitorių bandymų metu vairuotojas tiksliau kontroliuoja automobilio judėjimo parametrus (greitis, variklio sukimosi dažnis, akceleratoriaus padalo padėtis ir kt.). – Programuojamas matuojamų parametrų monitorius (DASH1) pateikia matuojamus ir skaičiuojamus parametrus nuo išorinių jutiklių (pagreičiai, slėgiai, temperatūros, ratų slydimas ir pan.). Reikiama informacija pateikiama per DL1 duomenų kaupiklį. – Linijinės eigos jutiklis jungiamas su DL1 duomenų kaupikliu. Tokio tipo jutikliai duoda signalą apie momentinę tam tikrų judančių mechaninių sistemų (pakabos, vairo mechanizmų) padėtį (poziciją) laike. Turint šių jutiklių signalų kitimą laike Race Technology programinės įrangos pagalba atliekama minėtų sistemų judesių greičio ir pagreičio analizė. Taikoma automobilio ratų, amortizuotos masės vertikaliai analizei, amortizatorių ir viso automobilio pakabos derinimui.

Optinis skeneris reversinės inžinerijos tyrimams su programine sąsaja

Aprašymas:
Trimačių (erdvinių) objektų skenavimas ir jų paviršinių bei tūrinių (pilnavidurių) kompiuterinių geometrinių modelių sudarymas reversinės inžinerijos tyrimams bei kitiems atvejams, kai neįmanoma arba sunku kitais būdais sukurti objektų kompiuterinius erdvinius geometrinius modelius, būtinus vizualizacijai arba skaičiuojamajai analizei atlikti. Lazerinis skeneris gali mažesniu tikslumu (normalus režimas) skenuoti didesnius objektus, stovinčius iki keleto metrų atstumu nuo jo, arba didesniu tikslumu (Makro režimas) nedidelius (keliolikos cm) objektus, pastatomus ant specialaus sukamojo (apie 1 ar 2 koordinačių ašis) stalelio apie 0,5 m atstumu nuo skenerio. Skenerio programinė įranga įgalina apdoroti kelių to patis objekto skenuotų vaizdų duomenis juos apjungiant ir redaguojant bei skenavimo dumenų (paviršinio modelio) pagrindu sudaryti parametrinį geometrinį modelį (paviršinį arba tūrinį).

Virpesių sužadinimo sistema, tipas 4802 (Vibrostendo galvutė 4802)

Aprašymas:
Virpesių sužadinimo sisema naudojama virpesiamas sužadinti atliekant vibracinius ir smūginius bandymus. Ši sistema taikoma atlikant aplinkos poveikio bandymus pagal standartus LST EN 60068-2-6:2008 (Sinusinės vibtacijos), LST EN 60068-2-64:2008 (Atsitiktinės vibracijos), LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis). Virpesių sužadinimo sisema sudaryta iš generatoriaus 1047, stiprintuvo 2708, vibrosužadintojo galvutės 4818 ir matavimo aparatūros (Pulse 3560). Generatoriaus pagalba suformuojami reikalingi signalo parametrai (dažnis, amplitudė ir kt.) kurie stiprintuvo pagalba sustiprinami ir perduodami į vibrosužadintoją. Signalų parametrai kontroliuojami matavimo aparatūra Pulse 3560.

Spektroskopinis elipsometras

Aprašymas:
Spektroskopinis elipsometras

Svarstyklės analitinės ir pagalbinės medžiagos

Aprašymas:
Svarstyklės analitinės ir pagalbinės medžiagos

Nešiojamas drėgmės matuoklis GMH 3830

Aprašymas:
Matuoja įvairių medžiagų drėgmę nuo 0 iki 99 %.

Universali rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema

Aprašymas:
Universali rentgeno fotoelektronų ir jonų sklaidos spektroskopijos paviršių analizės sistema

Skenuojančio zondo mikroskopijos sistema JPK NanoWizard 3

Aprašymas:
Skenuojančio zondo mikroskopijos sistema JPK NanoWizard 3

Ultragarsinis jėgos generatorius K 8-1

Aprašymas:
Skirtas medžiagų skystose fazėse dispergavimui

Preparativinės chromatografijos sistema Sepacore Line C-600

Aprašymas:
Preparatyvinės chromatografijos sistema skirta organinių junginių atskyrimui bei valymui nuo šalutinių produktų. Junginių skirstymasis paremtas jų skirtingu poliškumu, bei molekuline mase. Sorbentas- silikagelis. Yra eliuento gradientinė sistema. Junginiai eliuente detektuojami UV spektrometru.

Mikrobangų reaktorius, Discover LabMate, CEM

Aprašymas:
Skirtas reakcijoms vykdyti. Vykdant reakcijas mikrobanginiame reaktoriuje, sutrumpėja reakcijos trukmė. Susidaro mažiau pašalinių produktų, gali gautis kiti produktai negu kaitinant tradiciniu būdu, gaunamos didesnės produkto išeigos, junginia lengviau išvalomi.

UV-Vis detektorius skysčių chromatografijai

Aprašymas:
UV-Vis detektorius skysčių chromatografijai

Matuoklis vandens aktyvumo ms1 Set AW, Novasina, CR400 CR-400, Konica Minolta

Aprašymas:
Matuoklis vandens aktyvumo ms1 Set AW, Novasina, CR400 CR-400, Konica Minolta

Distiliatorius Buchi Glass Oven B-585

Aprašymas:
Skirta organinių junginių gryninimui.

Spektrofotometras Spectronic Genesys 10

Aprašymas:
Spektrofotometras Spectronic Genesys 10

Dalelių dydžio nustatymo įranga

Aprašymas:
Dalelių dydžio nustatymo įranga

Mėsos ir žuvies gaminių formavimo įranga

Aprašymas:
Mėsos ir žuvies gaminių formavimo įranga

Mėsos ir žuvies šaldymo/šildymo įranga

Aprašymas:
Mėsos ir žuvies šaldymo/šildymo įranga

Kompozicijų ir emulsijų sudarymo įranga

Aprašymas:
Kompozicijų ir emulsijų sudarymo įranga

Pieno komponentų koncentravimo įranga

Aprašymas:
Pieno komponentų koncentravimo įranga

Sūrio gamybos mažo pajėgumo technologinė įranga

Aprašymas:
Sūrio gamybos mažo pajėgumo technologinė įranga

Pieno mechaninio apdorojimo įranga

Aprašymas:
Pieno mechaninio apdorojimo įranga

Hibridinis masių spektrometras

Aprašymas:
Hibridinis masių spektrometras

Potenciostatas mAUTOLAB

Aprašymas:
Skirtas lektrocheminiams tyrimams, organinių molekulių energetinių lygmenų nustatymui.

Dujų analizatorius Optima 7 BIOGAS

Aprašymas:
Dujų analizatorius Optima 7 BIOGAS

Priedas-UV Vis spektrometras Lambda 35 suderintas su FT-IR S

Aprašymas:
Skirtas neorganinių, organinių junginių, polimerų tirpalų elektroninių spektrų registravimui.

Poliarizacinis mikroskopas (Olympus BX41) su dienos šviesos šaltiniu ir kaitinimo staliuku

Aprašymas:
Skirta organinių medžiagų fazinių virsmų stebėjimui, skystų kristalų tyrimui, įvairių paviršių tyrimui.

Preparatyvinė skysčių chromatografijos sistema

Aprašymas:
Skirta organinių junginių gryninimui.

Masių detektoriaus ir skysčių chromatografijos sistema

Aprašymas:
Skirta organinių junginių molekulinės masės nustatymui, medžiagų švarumo įvertinimui.

FT-IR spektrometrijos sistema

Aprašymas:
Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas.

Cheminės kristalografijos prietaisas Rigaku XtaLAB mini

Aprašymas:
Organinių ir neorganinių medžiagų monokristalų tyrimas, kristalinės gardelės tipo nustatymas, medžiagų identifikavimas

Įranga odos suvirimo temperatūrai iki 100C matuoti

Aprašymas:
Įrenginys skirtas odų suvirimo temperatūrai iki 100 laipsnių nustatyti.

Bazinė HPLC sistema su UV/VIS ir diodų matricos detektoriais

Aprašymas:
Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Didelio efektyvumo skysčių chromatografinė sistema

Aprašymas:
Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Spektrometras elektroakustinis DT-300

Aprašymas:
Vykdomas alelių dispersijų dzeta potencialo nustatymas.

Mikro viskoamilografas Brabender

Aprašymas:
Naudojamas krakmolo darinių kleisterizacijos tyrimams

Plėvelių formavimo įrenginys SPS SPIN-150

Aprašymas:
Plėvelės formuojamos iš liejimo tirpalų sukamojo liejimo principu.

Centrifuga Hettich Universal 320 R

Aprašymas:
Centrifuga skita atskirti skirtingo tankio frakcijas, kurios pasisikirsto dėka išcentrinių jėgų. Centrigugavimo metu yra galimybė aušinti ir palaikyti pastovią temperatūrą.

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis Beckman Coulter DelsaNano C

Aprašymas:
Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis turi galimybę pamatuoti dalelių dydį, jei jos sudaro stabilias dispersijas, dalelės yra nuo 0,6 nm iki 7 µm, o matuojant dalelių dispersijų dzeta potencialą - nuo 0,6 nm iki 30 µm.

Dviejų sraigtų ekstruderis KrausMaffei Berstorf GmbH ZE25Rx40D-UTXmi

Aprašymas:
Ekstruderis skirtas poliolefinų, o taip pat ir termoplastinių kompozicijų iš polisacharidų ekstrudavimui. Ekstruzijos metu egzistuoja galimybė dozavimo siurbliu į ekstruduojamą masę tiekti skysčius, pvz. skystus modifikavimo reagentus.

Klimatinė kamera Memmert GmbH HCP-246

Aprašymas:
Klimatinė kamera skirta sukurti kontroliuojamo klimato sąlygas (reikiamą temperatūrą ir drėgmę). Gali būti naudojama bandinių kondicionavimui prieš įvarius bandymus, pvz. mechaninių savybių tyrimus.

Spektrofotometras Konica Minolta CM-5

Aprašymas:
Spektrofotometras skirtas kietų ir skystų medžiagų spalvos charakteristikų nustatymui

Liofilizatorius SPI Industries Sentry 2.0

Aprašymas:
Liofilizatorius skirtas medžiagų džiovinimui sublimacinio džiovinimo būdu.

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Aprašymas:
Lydymosi taško nustatymo aparatai

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Aprašymas:
Lydymosi taško nustatymo aparatai

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Aprašymas:
Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Aprašymas:
Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Aprašymas:
Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Chromatografijos sistemos

Aprašymas:
Chromatografijos sistemos

Rentgeno spindulių difrakcijos spektrometras

Aprašymas:
Rentgeno spindulių difrakcijos spektrometras

Mikrobangų reaktorius su hidrinimo įrenginiu, Discover LabMate, CEM

Aprašymas:
Mikrobangų reaktorius su hidrinimo įrenginiu, Discover LabMate, CEM

Fluorescencijos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimo spektrometras, Edinburgh Instruments FL920

Aprašymas:
Fluorescencijos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimo spektrometras, Edinburgh Instruments FL920

Elipsometras, MarSurf WS 1

Aprašymas:
Elipsometras, MarSurf WS 1

Idealaus išstūmimo reaktorius su mikroreaktoriumi, ekstrakcijos, frakcionavimo

Aprašymas:
Idealaus išstūmimo reaktorius su mikroreaktoriumi, ekstrakcijos, frakcionavimo

400MHz Branduolio magnetinio rezonanso spektrometras

Aprašymas:
Skirtas organinių junginių identifikavimui. Galima analizuoti grynus junginius, o taip pat ir kelių komponenčių mišinius. Spektrometro galima užrašyti 1H, 13C, 31P branduolių magnetinio rezonanso spektrus. bei įvairius dvimačius spektrus.Veikimo rpincipas remiasi skirtingu branduolių ekranavimu elektronais.

Laidumo vandens garams aparatas STM 473 (f. SATRA), Nr. 473-5-0512:

Aprašymas:
Laidumo vandens garams aparatas STM 473 (f. SATRA), Nr. 473-5-0512:

Difraktometras rengeno DRON-6

Aprašymas:
Difraktometras rengeno DRON-6

Medžiagų savybių tyrimo ultragarso metodu įranga, mod. Schleibinger Geräte GmbH VICASONIC

Aprašymas:
Medžiagų savybių tyrimo ultragarso metodu įranga, mod. Schleibinger Geräte GmbH VICASONIC

Medžiagų homogenizavimo įranga, mod. WAB TURBULA T2F

Aprašymas:
Medžiagų homogenizavimo įranga, mod. WAB TURBULA T2F

Konvekcinė džiovykla, mod. TD/EV

Aprašymas:
Konvekcinė džiovykla, mod. TD/EV

Skysčių maišymo stendas mod. LM/EV

Aprašymas:
Skysčių maišymo stendas mod. LM/EV

Skysčių hidrodinamikos tyrimo stendas, mod. DPA/EV

Aprašymas:
Skysčių hidrodinamikos tyrimo stendas, mod. DPA/EV

Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8

Aprašymas:
Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Aprašymas:
Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Kjeldalio distiliavimo įrenginys, UKD130

Aprašymas:
Kjeldalio metodas pripažįstamas kaip tiksliausias, nustatant bendrąjį azotinių junginių kiekį kietuose ir skystuose mėginiuose. Pagrįstas tiriamo organinio junginio mineralizavimu koncentruotoje sieros rūgštyje šios rūgšties virimo temperatūroje. Tiriama medžiaga oksiduojasi iki anglies dioksido ir vandens, o joje esantis azotas išsiskiria kaip amoniakas, kuris sieros rūgšties aplinkoje sudaro amonio druską.

Vienalaikės terminės analizės su skilimo produktų analizatoriumi prietaisas Linseis STA PT1600 ir GSD320 Linseis/Pheiffer Vacuum

Aprašymas:
Vienalaikės terminės analizės su skilimo produktų analizatoriumi prietaisas Linseis STA PT1600 ir GSD320 Linseis/Pheiffer Vacuum

Dujų sorbcinė kolona, mod. ADSA/EV

Aprašymas:
Dujų sorbcinė kolona, mod. ADSA/EV

Spektometras CLARUS 500 Nr.651N3050701

Aprašymas:
Spektometras CLARUS 500 Nr.651N3050701

Spektofotometras su priedais T70+UV/VIS, PG Instruments limited

Aprašymas:
Spektofotometras su priedais T70+UV/VIS, PG Instruments limited

Specifinio laidumo ir fotolaidumo matuoklis - termostatas

Aprašymas:
Specifinio laidumo ir fotolaidumo matuoklis - termostatas

Matavimo priedas MSA-DIFF lazer.vibrometro mikroskopo adapte

Aprašymas:
Matavimo priedas MSA-DIFF lazer.vibrometro mikroskopo adapte

Atsparumo slydimui nustatymo prietaisas (f. PEGASIL by ZIPOR), EL-88, Nr. 50.308

Aprašymas:
Atsparumo slydimui nustatymo prietaisas (f. PEGASIL by ZIPOR), EL-88, Nr. 50.308

Galvanoplastinis įrenginys

Aprašymas:
Galvanoplastinis įrenginys

Oro greičio ties grotelėmis matuoklis Testo 417

Aprašymas:
Matuoja oro greitį prie oro skirstytuvų grotelių. Matuoja patalpų temperatūrą.

Akustinis žemų dažnių spektrometras

Aprašymas:
Akustinis žemų dažnių spektrometras

Fotoelektroninis spektrometras

Aprašymas:
Fotoelektroninis spektrometras

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 0,01 mbar)

Aprašymas:
Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 0,01 mbar)

Adsorbcijos stendas, mod. FBAU/EV

Aprašymas:
Adsorbcijos stendas, mod. FBAU/EV

Mažas stalinis mufelis "Thermolyne 1400 Furnace"

Aprašymas:
Krosnelė skirta kaitinti įvairiems mėginiams aukštoje temperatūroje iki 1100ºC. Krosnelės vidus yra padengtas kieta termoizoliacine medžiaga. Temperatūra reguliuojama termostu.

Lazeris UV

Aprašymas:
Lazeris UV

UV/VIS spektrofotometras Lambda 25

Aprašymas:
UV/VIS spektrofotometras Lambda 25

Elektrodinaminis vibrostendas (sistemos kodas V555-T-1000-940N-640N)

Aprašymas:
Elektrodinaminis vibrostendas, susidedantis iš vibratoriaus B

Matuoklis Testo 465 nekontaktinis apsukų

Aprašymas:
Matuoja apsukas lazerinio spindulio pagalba. Matavimo atstumas iki 6 m. Saugoma vidutinė vertė.

ŠUTINIMO KAMERA KUP-1

Aprašymas:
Naudojama betoninių bandinių pagreitintam sukietinimui išlaikant prie temperatūrų nuo 30°C iki 80°C. Temperatūros svyravimai ± 1°C. Darbiniai kameros matmenys 950x550x350 mm.

Galios stiprintuvas PA7F

Aprašymas:
Galios stiprintuvas PA7F

Mikroskopas stereometrinis STEDDY-T

Aprašymas:
Didina nuo 1x iki 80x

Automatinis Viko priet.Nr.E040-01*15*03

Aprašymas:
Įrengimas naudojamas hidraulinės rišamosios medžiagos (cementas ir gipsas) kietėjimo laikui nustatyti.Popieriuje nubraižo diagramą, parodančią adatos nusileidimo gylį. Iš diagramos galima nustatyti medžiagos rišimosi pradžią ir pabaigą.

Ekstraktorius fexIKA vario control. KH501.326471

Aprašymas:
Ekstraktorius fexIKA vario control. KH501.326471

Didelio efektyvumo skysčių chromatografas

Aprašymas:
Didelio efektyvumo skysčių chromatografas

Dujų chromatografas Perkin Elmer Clarus500

Aprašymas:
Dujų chromatografas Perkin Elmer Clarus500

Krūvininkų judrio matavimo sistema

Aprašymas:
Krūvininkų judrio matavimo sistema

Tirpumo testo sistema (kietoms farmacinėms formoms-tabletėms, kapsulėms)

Aprašymas:
Skirtas vaistų atpalaidavimo iš kietų vaistinių formų tyrimams.

Įrenginys fotocheminėms reakcijoms, Ace Glass, Sigma-Aldrich

Aprašymas:
Įrenginys fotocheminėms reakcijoms, Ace Glass, Sigma-Aldrich

Dujų chromatografas CLARUS 500 Nr.650N3042504

Aprašymas:
Dujų chromatografas CLARUS 500 Nr.650N3042504

S.m.PEGASUS WCBX348/M N3426402

Aprašymas:
S.m.PEGASUS WCBX348/M N3426402

Optinis vibroizoliacinis stalas

Aprašymas:
Optinis vibroizoliacinis stalas

Vakuuminė kamera

Aprašymas:
Vakuuminė kamera

Granuliometras, mod. CILAS 1090 LD

Aprašymas:
Granuliometras, mod. CILAS 1090 LD

Spinta lab.džiovinimo SNOL58/350

Aprašymas:
Naudojama medžiagų ir žaliavų kaitinimui arba džiovinimui esant temperatūrai nuo 30°C iki 350°C oro aplinkoje, stacionarinėse sąlygose. Temperatūros reguliavimas ir kontrolė, orocirkuliacija. Temperatūros svyravimai ± 1°C. Darbiniai kameros matmenys 390x380x390 mm.

Medžiagų frakcijonavimo įranga, mod. Sonic Sifter

Aprašymas:
Medžiagų frakcijonavimo įranga, mod. Sonic Sifter

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema

Aprašymas:
Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema

Centrifuga fotorezisto ir kitų plonų sluoksnių formavimui

Aprašymas:
Centrifuga fotorezisto ir kitų plonų sluoksnių formavimui

TEMPIMO MASINA P-05

Aprašymas:
Įrenginys skirtas bituminėms dangoms ir vielai tempti, termoizoliacinėms medžiagoms gniuždyti ir lenkti iki 5 kN galios.

Stand.armatūros ieškiklis

Aprašymas:
Naudojamas armatūrai aptikti betone.

Mikroskopas E200-F

Aprašymas:
Mikroskopas E200-F

Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimo įranga

Aprašymas:
Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimo įranga

Termovizorius Flir T450sc

Aprašymas:
Termovizorius Flir T450sc

Virpesių sužadinimo sistema, tipas 4802 (Vibrostendo galvutė 4802)

Aprašymas:

Virpesių sužadinimo sisema naudojama virpesiamas sužadinti atliekant vibracinius ir smūginius bandymus. Ši sistema taikoma atlikant aplinkos poveikio bandymus pagal standartus LST EN 60068-2-6:2008 (Sinusinės vibtacijos), LST EN 60068-2-64:2008 (Atsitiktinės vibracijos), LST EN 60068-2-27:2009 (Smūgis). Virpesių sužadinimo sisema sudaryta iš generatoriaus 1047, stiprintuvo 2708, vibrosužadintojo galvutės 4817 ir matavimo aparatūros (Pulse 3560). Generatoriaus pagalba suformuojami reikalingi signalo parametrai (dažnis, amplitudė ir kt.) kurie stiprintuvo pagalba sustiprinami ir perduodami į vibrosužadintoją. Signalų parametrai kontroliuojami matavimo aparatūra Pulse 3560

Slėgiminės filtracijos įrenginys su membraninių filtrų komplektu

Aprašymas:

Slėgiminės filtracijos įrenginys su membraninių filtrų komplektu

Gelchromatografas Malvern Viscotek 270 Dual Detector

Aprašymas:

Polimerų charakterizavimo sistema, skirta tirpių dimetilsulfokside (DMSO) biopolimerų molekulinės masės nustatymui. Molekulinė masė nustatoma pagal ištirpusių makromolekulių hidrodinaminį tūrį, t.y. pagal jų pasiskirtymą. Vidurkiniai molekulinės masės dydžiai bei polidispersiškumo indeksas apskaičiuojami programa OmniSec 4.7.

Plastomatis Thermo C-Flow

Aprašymas:

Prietaisas skirtas įvairių termoplastikų takumo indeksui nustatyti (tinka ir polivinilchloridui).

UV/VIS spektrofotometras Lambda 35

Aprašymas:
UV/VIS spektrofotometras Lambda 35

Sistema SPECTRUM GX 2000 RAMAN Nr.68891, Horiz.atspindžio sistema HART ACCESSORY FOR SPECTRUM GX

Aprašymas:

Sistema SPECTRUM GX 2000 RAMAN Nr.68891, Horiz.atspindžio sistema HART ACCESSORY FOR SPECTRUM GX

FTIR spektrometras Perkin Elmer Frontier

Aprašymas:

FTIR spektrometras Perkin Elmer Frontier

Terminės analizės įranga: diferencinis skanuojamasis kalorimetras

Aprašymas:

Terminės analizės įranga: diferencinis skanuojamasis kalorimetras

Koncentratorius MAXI DRY LYO

Aprašymas:

Koncentratorius MAXI DRY LYO

Apdailos dangų atsparumo dilinimui prietaisas

Aprašymas:

Atsparumo dilinimui nustatymas atliekamas įvairiems dažams ir lakams. Bandymai atliekami sukiojo abrazyvinio guminio ritinėlio metodu pagal standartą. (ISO 7784-2:1997).

Hidraulinė lenkimo bandymų mašina

Aprašymas:

Hidraulinė lenkimo bandymų mašina